Adwokat Kraków - Prawo rodzinne

Zanim zaczniemy zastanawiać się, czy najlepszy adwokat prowadzący sprawy rodzinne z miasta Kraków jest nam potrzebny, określmy czym tak właściwie jest prawo rodzinne. Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, jest to obszar prawa cywilnego, który zajmuje się sprawami rodzinnymi, takimi jak: małżeństwa, związki partnerskie, adopcja, nadużycia wobec dzieci, rozwody, rozliczenia majątkowe, alimenty i aspekty władzy rodzicielskiej.

W tych wszystkich sprawach może pomóc nam adwokat znający znakomicie prawo rodzinne, który może specjalizować się w całym obszarze prawa rodzinnego lub też być specjalistą w określonym zakresie.

Prawo rodzinne - istotne zagadnienia

Specjalna ochrona rodziny wywodzi się zarówno z Konstytucji, jak i z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jest częścią zarówno prawa publicznego, jak i prywatnego. W prawie publicznym państwo jest zobowiązane do działania na rzecz interesów jednostki rodzinnej zarówno pod względem formalnym, jak i materialnym. Adwokat obsługujący sprawy rodzinne jest zobowiązany do udzielania pomocy rodzinie, stosując odpowiednie przepisy.

Prawo rodzinne składa się z przepisów ustawowych i orzeczeń sądowych, które regulują prawne obowiązki między osobami, które mają wspólne powiązania rodzinne. Adwokat zajmuje się przypadkami, które zazwyczaj dotyczą stron blisko związanych ze sobą. Należy jednak pamiętać, że prawo rodzinne może mieć wpływ także na dalekie relacje. Ze względu na emocjonalną naturę większości przypadków prawa rodzinnego, silnie zaleca się korzystanie z porad specjalisty, przy rozwiązywaniu konfliktów.

W jakich sprawach adwokat Kraków sprawy rodzinne może być pomocny?

Rozwód, separacja i alimenty

Znaczna większość postępowań dotyczących prawa rodzinnego powstaje w wyniku rozwiązania związku małżeńskiego lub zakończenia partnerskiego. Adwokat znający prawo rodzinne pomaga swoim klientom w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących separacji lub rozwodu, alimentów, opieki nad dzieckiem itd. Małżonkowie dzięki niemu mogą także w określonych sytuacjach dążyć do stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Podział majątku

Istota prawa rodzinnego

Prawo rodzinne pomaga także zapobiegać nadużyciom fizycznym i emocjonalnym. Charakter przemocy domowej nie jest ograniczony do relacji pomiędzy obecnymi lub byłymi małżonkami a ich dziećmi, ale też może dotyczyć np. rodziców, rodzeństwa czy też kuzynostwa. W spornych sprawach dotyczących prawa rodzinnego większość osób uważa, że wykwalifikowany adwokat, który obsługuje sprawy rodzinne przyniesie korzyść. Adwokat może znaleźć aktywa lub dochody, które druga strona próbuje ukryć, przedstawiać argumenty dotyczące wsparcia dzieci i ich kontaktów z rodzicami, a nawet podjąć próbę mediacji, jeśli rozmowy między stronami nie powiodą się.

Copyright © 2011 Gabriela Więckowska Kancelaria Adwokacka Design by: www.sogreen.pl